Nog geen klant? Registreren Winkelwagen (0)

Privacy Policy

Privacy Policy

24-7 Koffie Service B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring over ons privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

24-7 Koffie Service B.V. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat om die reden zorgvuldig om met persoonsgegevens. 24-7 Koffie Service B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving en regelgeving, dus ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee dat wij:

1) Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop beschreven in deze privacyverklaring;

2) Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt;

3) Vragen om uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt;

4) Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

5) Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wanneer wet- en regelgeving dit vereist; en

6) Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze rechten respecteren en u middels deze privacyverklaring hierop willen wijzen.

24-7 Koffie Service B.V. werkt uitsluitend in de zakelijke markt en verwerkt gegevens van haar opdrachtgevers en prospects. Dit zijn bedrijfsgegevens. De persoonsgegevens die wij verwerken naast de bedrijfsgegevens zijn:

1) Achternaam;

2) Voornaam of voorletter(s);

3) Geslacht (om u correct aan te spreken);

4) Contact e-mailadres; en

5) Contact telefoonnummer.

De doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken zijn het:

1) Verwerken van service- en/of onderhoudsaanvragen die bij ons binnenkomen vanuit onze opdrachtgevers of prospects;

2) Aanmelden bij de juiste contactpersoon of verantwoordelijke bij onze opdrachtgevers met de juiste aanspreektitel;

3) Plegen van reparaties en/of onderhoud aan apparatuur;

4) Correct versturen van facturen aan de juiste contactpersoon of verantwoordelijke bij onze opdrachtgevers;

5) Waar nodig controleren of de service- en/of onderhoudsaanvragen correct zijn afgehandeld;

6) Aanspreken van de juiste contactpersoon of verantwoordelijke met de juiste aanspreektitel bij het uitblijven van betalingen; en

7) Maken en nabellen van offertes bij aanvragen vanuit prospects.

Als 24-7 Koffie Service B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben over ons privacybeleid of wilt u in algemenere zin contact opnemen met ons, dan kan dit via onze contactpersoon Albert Velthuis via:

1) E-mail: albert.velthuis@24-7koffieservice.com

2) Telefoon: 030-6332978

De directie van 24-7 Koffie Service B.V.

Nieuwegein, 24 mei 2018

FACEBOOK LIKE ONS

VERFIJNENfilter