Disclaimer

Disclaimer

De website www.24-7koffieservice.com en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van 24-7 Koffie Service B.V, uitgezonderd bepaalde (hyper)links naar andere bedrijven of organisaties. Deze (hyper)links naar andere bedrijven of organisaties leiden naar websites buiten het domein van 24-7 Koffie Service B.V. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van 24-7 Koffie Service B.V. Hoewel 24-7 Koffie Service B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door 24-7 Koffie Service B.V. worden onderhouden, wordt afgewezen.

De inhoud van de website www.24-7koffieservice.com en andere uitingen van 24-7 Koffie Service B.V. op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door 24-7 Koffie Service B.V. wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. 24-7 Koffie Service B.V. behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is 24-7 Koffie Service B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 24-7 Koffie Service B.V.